Furtively Lacking Cattle-Car - Rollin With My Blues

Välja ett bra aggregat

Om en bastu ska fungera så måste man ju ha ett bastuaggregat, fast jag tror nog redan att de flesta vet detta. Det är ju den som är bastuns hjärta och ger värmen som man vill ha i en bastu. För utan värmen så är det ingen bastu utan bara ett vanligt rum. Men sen spelar det ju roll vilket aggregat man köper också för man vill ju verkligen se till att det aggregatet som man köper är bra. Så det gäller verkligen att man väljer aggregat med omsorg och inte bara tar det första bästa som man ser.